Bref WC Blue Activ+ závěska - Chlorine 2x50 g

Kód: C_PRO_BRE_CHL50
Neohodnoceno
Značka: Bref
58 Kč 48 Kč bez DPH
Skladem (>5 balení)
Můžeme doručit do:
30.3.2023

Bref WC Blue Aktiv+ Chlorine představuje dokonalou čistotu mezi každým spláchnutím díky účinným látkám obsažených v modré vodě. Blue Aktiv vydrží až 250 spláchnutí.

WC blok je vybaven čtyřmi kuličkami, přičemž každá z nich má specifické složení pro dokonalý výsledek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Při každém spláchnutí bude vaše toaleta hygienicky čistá a svěží. Oceníte i atypický vzhled tohoto výrobku - je velký, má nestandardní tvar a ozvláštní toaletu zajímavým designem.

  • POUŽITÍ : Zavěste WC blok pod okraj WC mísy.
  • SLOŽENÍ:>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky,< 5% bělící činnidla na bázi chloru, parfém (limonene).
  • UPOZORNĚNÍ : Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje cineol. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Skladujte v suchém prostředí při teplotách od +5 °C do +40 °C.
  • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:Zcela prázdný a čistý obal lze rozděli a recyklovat. Neodhazujte do volné přírody.

Bezpečnostní upozornění:

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUCALYPTOL, může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P337+P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na WC
Hmotnost: 0.4 kg