Felce Azzurra Sapone Di Aleppo prací gel - 1,595 l 29 PD

Kód: C_GEL_FEL_SAP29
Neohodnoceno
Značka: Felce Azzurra
162 Kč 134 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Unikátní prací gel s nezaměnitelnou vůní a přídavkem speciálního mýdla z Aleppa, to je univerzální prací gel Felce Azzurra Sapone di Aleppo.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Felce Azzurra je synonymem italské zkušenosti a tradice. V novém pracím prostředku Sapone di Aleppo kombinuje originální prací mýdlo z Aleppa s účinnou směsí enzymů. Díky tomuto jedinečnému složení dokonale odstraňuje skvrny i při nízkých teplotách, chrání tkaniny a udržuje bílou. Na mastné skvrny je tento prací italský prací prostředek opravdový přeborník.

Vyzkoušejte i Vy prací sílu a ohleduplnost ke tkaninám tohoto italského pracího gelu!

  • mýdlová vůně čistoty
  • vhodné pro všechny prací teploty
  • 29 pracích dávek
  • zanechává svěží vůni
  • dermatologicky testováno
  • vyrobeno v Itálii

 

  • DÁVKOVÁNÍ: Praní v automatické pračce (4-5kg prádla) podle míry znečištění (mírně / středně špinavé prádlo): Měkká voda: 40ml / 60ml Středně tvrdá voda: 49ml / 74ml Tvrdá voda: 60ml / 85ml. Jedna odměrka 100ml.
  • VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit alergické kožní reakce Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranu očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře (224919293 nebo 224915402). V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek.
  • SLOŽENÍ: 5-15%: aniontových povrchově aktivních látek, fosfonáty, optické zjasňovače, enzymy, vonné látky, linalool, methylchlorisothiazolinon, methylisothiazolinon, benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Nepoužívejte na vlnu a hedvábí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte při teplotě +0 °C až +35 °C. Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s vnitrostátními předpisy.
  • Výrobce: Paglieri Spa, Strada Statale per Genova Km.98, 15122, Alexandrie, Itálie

 

Bezpečnostní upozornění:

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové parametry

Kategorie: Prací gely
Hmotnost: 2 kg
Druh: gel
Objem: 1,595 l
Počet praní: 29
Položka byla vyprodána…