Savo Original dezinfekční prostředek 1,2l

Kód: D_SAV_ORI12
Značka: Savo
55 Kč 46 Kč / 1 l
Skladem
Můžeme doručit do:
27.5.2024
Savo ORIGINAL je tekutý dezinfekční přípravek účinný na dezinfekci užitkové vody (bazény) a povrchů. Na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

aHR0cHM6Ly9waWx1bGthLnMzLWNlbnRyYWwudnNob3N0aW5nLmNsb3VkL3BpbHVsa2Etc2svZmlsZXMvaW1hZ2VzLzIwMjAtMDkvMDE3Yzk2MGI1YzIzOWI0MTc4OTNhNGExZGM1M2ZiODMuanBn.jpg (768×600)

Savo Original tekutý dezinfekční přípravek — účinný přípravek na dezinfekci vody (bazény, studny) a povrchů. Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a  houby. SAVO Original likviduje choroboplodné zárodky, bakterie a viry (včetně HIV a HBV), řasy a nižší houby, odstraňuje pachy. Vyniká mimořádně vysokou čistotou, dlouhou záruční lhůtou a unikátní ekologickou hodnotou, pro kterou je  schválený i pro dezinfekci vody v bazénech a jako jediný i pro pitnou vodu ve  studních.

Savo Original dezinfekce povrchů:

Na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku použijte roztok 2 l přípravku Savo Original a 9 l vody, nechte působit 30 minut. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.

Dezinfekce Savo nepitné užitkové vody ve studnách:

Dávkujte 60 ml (1 a půl uzávěru) na 2 m³ vody. Dávku přípravku Savo Original nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např. v kbelíku), a poté zkrápějte vodní hladinu studny. Po 30 min. je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Savo dezinfekce vody v bazénech:

Lze použít jako celosezónní mikrobicidní a protiporostový přípravek pro provoz bazénů. Koupat se je možné po 30 minutách od aplikace přípravku. Iniciační dávka: Pro první zachlorování bazénu dávkujte 160 ml Savo Original na  3 m³ vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např. v kbelíku) a pak vlijte po částech do bazénu. Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chloru v bazénu dávkujte 80 ml přípravku Savo Original na 3 m³ vody každé 2 – 3 dny. Při déletrvajících teplotách vzduchu nad 25 °C a  trvalém slunečním svitu je vhodné aplikovat udržovací dávku denně. Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšeném provozu dávkujte jednorázově 240 ml Savo Original na 3 m³ vody. Láhev má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a  odšroubujte. 1 uzávěr = 40 ml.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Složení Savo Original:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,7 g/100 g. Méně než 5 % bělicí činidla na  bázi chloru (chlornan sodný).

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky 

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234

Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P305

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P351

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P353

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P391

Uniklý produkt seberte.  

 

 

Výrobce: Unilever

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 1.3 kg
Balení: 1,2l